FORMACIÓN PROFESORADO

No seguinte listado podedes consultar e inscribiros nos cursos que vos interesen. Tódolos cursos son en rede.

Actividade Forma de participación Modalidade Área Temporalización Centro de formación e recursos Inscrición
A convivencia nos centros educativos como factor de calidade En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
A función docente En rede Curso Orientación 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
A internet: recursos e aplicacións multimedia para a área de francés En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
A suite OpenOffice en galego, usos docente e didáctico En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
A televisión educativa na web 2.0 En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
A titoría no Prácticum do Máster de Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria , Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas En rede Curso Temas transversais 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Aprender lingua e literatura utilizando as TIC. Edición Abalar En rede Curso Lingua e literatura galega 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
As ferramentas TIC na área de Educación Física En rede Curso Educación física 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
As ferramentas TIC na área de Educación Física. Edición Abalar En rede Curso Educación física 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
As posibilidades didácticas dos sistemas de información xeográfica en rede En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
As redes sociais na educación En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Aspectos legais da creación, reutilización e difusión de contidos. Edición Abalar En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Desenvolvemento da expresión plástica a través das TIC En rede Curso Debuxo e educación plástica e visual 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Deseñando actividades para CLIL a través das TIC. Edición Abalar En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Deseño de espazos de servizo en restauración En rede Curso FP - Hostalería e turismo 2º trimestre Servizos Centrais Fóra de prazo
Elaboración de materiais didácticos con eXe-Learning. Edición Abalar En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Electrónica dixital En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Emprego das TIC para desenvolver a creación artística. Edición Abalar En rede Curso Debuxo e educación plástica e visual 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Emprego das TIC para desenvolver a creación artística. Edición Abalar En rede Curso Debuxo e educación plástica e visual 1º trimestre Ourense Anulada
Estratexias didácticas de educación para a seguridade viaria no ensino non universitario En rede Curso Temas transversais 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse

Actividade Forma de participación Modalidade Área Temporalización Centro de formación e recursos Inscrición
Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo I En rede Curso Temas transversais 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Ferramentas e aplicacións da web 2.0 na aula de CCSS (iniciación) En rede Curso Ciencias sociais, xeografía e historia 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Ferramentas e aplicacións da web 2.0 na aula de CCSS (iniciación). Edición Abalar En rede Curso Ciencias sociais, xeografía e historia 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Filosofía para nenos e nenas En rede Curso Filosofía 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Formación a distancia de coordinadores e coordinadoras das tecnoloxías da información e da comunicación en centros educativos. Edición Abalar En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Formación a distancia en administración das Webs dinámicas dos centros educativos En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Formación a distancia en Webs dinámicas para o emprego didáctico nos centros educativos En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Formación a distancia en Webs dinámicas para o emprego didáctico nos centros educativos. Edición Abalar En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Formación profesional a distancia I: programación En rede Curso FP - Actividades comúns 01/07/2011 - 29/07/2011 Servizos Centrais Fóra de prazo
Formación profesional a distancia II: plataforma de formación En rede Curso FP - Actividades comúns 01/09/2011 - 16/09/2011 Servizos Centrais Fóra de prazo
Formación profesional a distancia III: titoría virtual En rede Curso FP - Actividades comúns 19/09/2011 - 30/09/2011 Servizos Centrais Fóra de prazo
GeoGebra. Redescubrir a xeometría En rede Curso Ámbito científico-matemático-tecnolóxico 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Implantación e administración remota e centralizada de sistemas operativos En rede Curso FP - Informática e comunicacións 2º trimestre Servizos Centrais Fóra de prazo
Integración das TIC nos departamentos de orientación En rede Curso Orientación 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Introdución ás ferramentas TIC na aula de música. Edición Abalar En rede Curso Música e danza 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Lectura e comprensión. Formación de lectores competentes En rede Curso Lingua e literatura galega 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
LIM e o proxecto Xogamos? Aplicación didáctica En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Métodos innovadores na xestión da aula de primaria En rede Curso Educación primaria 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Moodle como ferramenta de apoio no traballo por proxectos no ámbito científico-matemático-tecnolóxico En rede Curso Ámbito científico-matemático-tecnolóxico 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Moodle como ferramenta de apoio no traballo por proxectos no ámbito científico-matemático-tecnolóxico. Edición Abalar En rede Curso Ámbito científico-matemático-tecnolóxico 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse

Actividade Forma de participación Modalidade Área Temporalización Centro de formación e recursos Inscrición
O ensino aprendizaxe da lingua escrita En rede Curso Educación infantil 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
O software libre na educación En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Obradoiro básico de lectoescritura dixital En rede Curso Temas transversais 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Obradoiro de escrita: a poesía, o conto e outros textos na aula En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Prevención de riscos laborais nos centros educativos En rede Curso Temas transversais 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Simulación de redes locais con máquinas virtuais En rede Curso FP - Informática e comunicacións 1º trimestre Servizos Centrais Fóra de prazo
Software libre para a elaboración de materiais didácticos audiovisuais En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Traballando co software dos portátiles Abalar En rede Curso Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Traballando coa publicidade na aula En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Unha forma divertida de aprender matemáticas En rede Curso Educación primaria 2º trimestre Servizos Centrais Inscribirse
Xestión informatizada da biblioteca escolar. Proxecto Meiga En rede Curso Formación a distancia - PLATEGA 1º trimestre Servizos Centrais Inscribirse