PROXECTO O CORPO HUMANO

ACTIVIDADES INTERACTIVAS

1. O CORPO HUMANO (JClic / Primaria) 
2. OS MÚSCULOS (JClic Primaria)
3. O NOSO CORPO (LIM / Infantil e 1º ciclo primaria)