PIZARRA DIXITAL

TITORIAL PDI PROMETHEAM. SOFTWARE ACTIVINSPIRE. VIDEO "FUNCIÓNS BÁSICAS ACTIVINSPIRE"
Enlace ao blog sobre o programa PDI para Promethean
TITORIAL PDI SMARTBOARD. SOFTWARE NOTEBOOK 10.6
tutorial10.6notebook

TITORIAL PARA DESEÑAR ACTIVIDADES EN NOTEBOOK EMPREGANDO A CARPETA TOOLKIT 2.0

LESSON ACTIVITY TOOLKIT 2
A BARRA DE FERRAMENTAS EN NOTEBOOK 10.6
notebook10.6barraferramentas

MANUAL PARA EMPREGAR A PDI EBEAM
Manual Ebeamprojection 2 1